5 faktov o histórii Krav Maga

Krav Maga je účinný systém sebaobrany vyvinutý pre izraelskú armádu, ktorý je nielen ich oficiálnym bojovým systémom, ale je tiež využívaný civilistami a orgánmi činnými v trestnom konaní na potrebnú sebaobranu a zastavenie pouličného násilia. V hebrejčine znamená „kontaktný boj“.

5 zaujímavých faktov z histórie:

 

1. Krav Maga vznikla ako reakcia na vzrastajúce násilie

Imrich Lichtenfeld, tvorca Krav Magy, bol mladým Židom žijúcim v Československu v tridsiatych rokoch minulého storočia. Krav Maga sa zrodila z potreby sebaobrany pre Lichtenfelda a židovské štvrte, ktoré sa ňou bránili. V roku 1940 ušiel do Palestíny, kde pokračoval v rozvoji praxe.

Krav Maga - účinný systém sebaobrany.

Krav Maga – účinný systém sebaobrany.

2. Krav Maga bola vyvinutá pre bojové zložky Izraela v roku 1948

Počas arabsko-izraelskej vojny bol Lichtenfeld zvolený za vedúceho bojového výcviku izraelskej armády, čím zaviedol Krav Magu ako formu bojového umenia. Metóda sebaobrany zostáva oficiálnou bojovou metódou pre izraelské obranné sily.

3. Krav Maga sa zrodila z potreby efektívnej sebaobrany a tradičných športových zručností

Lichtenfeld sa v detstve venoval rôznym športom, napr. boxu či gymnastike. Zúčastňoval sa aj sútaží, na niektorých dokonca aj vyhral. Svoje znalosti preniesol aj do techník Krav Maga.

4. Prvý civilný kurz pre Krav Magu v roku 1972

Krav Maga sa čoskoro stala súčasťou školských osnov pre izraelskú mládež. Bola vyučovaná na školách školiteľmi z Wingate Institute for Physical Education and Sports v Izraeli. V roku 1972 bola vytvorená organizácia na jej ochranu.

5. Vznik Federácie pre Krav Magu a sebaobranu

Imiho metóda vznikla v roku 1972 a jeho primárnym cieľom bolo podporovať čistotu Krav Maga. Jej štýl bol uznaný ako národná obranná metóda, ktorá sa úspešne rozvíjala pod ostražitým dohľadom Lichtenfelda. O dva roky neskôr sa názov organizácie zmenil na izraelskú asociáciu Krav Maga.