Zakladateľ Krav Maga

Imrich Lichtenfeld, zakladateľ systému Krav Maga, sa narodil v roku 1910 v Budapešti, ktorá bola v tej dobe jedným z centier Rakúsko-Uhorska. Vyrastal v Bratislave, v rodine, kde šport, právo a vzdelanie mali svoje podstatné miesto. Jeho otec – Samuel Lichtenfeld, bol veľmi zaujímavý človek, ktorý sa venoval zápaseniu, vzpieraniu a mnohým ďalším športom. Vďaka nemu bol aj Imrich Lichtenfeld aktívny v širokej škále športov. Vynikal najmä v plávaní, gymnastike, zápasení či boxe. Zúčastňoval sa aj súťaží a bol veľmi úspešný. Vyhral majstrovstvá Slovenska juniorov v zápasení a rok nato sa stal seniorským majstrom Slovenska. Vyhral majstrovstvá v boxe a majstrovstvá v gymnastike. Nasledujúcich 10 rokov zameral svoje aktivity predovšetkým na zápasenie, či už ako športovec, tak aj ako tréner.

Odchod do Palestíny

Od roku 1935 sa začali objavovať fašistické a antisemitské skupiny, ktoré sa zameriavali na zastrašovanie židovskej komunity, a tak znepríjemňovali verejný život. Imrich sa stal vodcom skupiny, ktorá sa ich snažila zastaviť a v rokoch 1936-1940 sa zúčastnil na mnohých pouličných bojoch. V roku 1940 bol donútený opustiť domov, pretože sa stal tŕňom v oku miestnych úradov, ktoré mali blízko k antisemitizmu. Ušiel do Palestíny, kde pokračoval vo svojom rozvoji a kde trénoval bojovníkov v oblastiach, ktorým dobre rozumel. Postupom času sa stal hlavným inštruktorom Krav Magy a začal trénovať v školách IDF, čomu sa venoval cez 20 rokov, počas ktorých vyvinul a zdokonalil metódy sebaobrany a boja z blízka.

krav maga

Krav Maga pre potreby civilistov

Potom čo odišiel z aktívnej služby, začal s adaptáciou Krav Maga pre potreby civilistov. Metódy boli prispôsobené tak, aby vyhovovali každému, bez ohľadu na vek, či pohlavie. Jednoducho všetkým, ktorí by mali potrebu brániť seba alebo svojich blízkych. Založil dve hlavné centrá v Tel Avive a v Netanyi.

Imiho posledné roky

V posledných rokoch života dohliadal na tréningy a trávil veľa času s inštruktormi v Izraeli, ale aj inde v zahraničí. Sledoval úspechy svojich študentov a motivoval ich svojou osobnosťou. Vďaka jeho celoživotným skúsenostiam im bol schopný vždy poradiť. Imrich Lichtenfeld zomrel v roku 1998. Bol skvelý bojovník, učiteľ a ľudská bytosť.