Martin Gazzo Kňazovický

Na Krav Magu som sa prihlásil kvôli sebaobrane netušiac, aký veľký poklad objavím v podobe takých skvelých a inšpiratívnych ľudí, ktorých som tam mal možnosť spoznať.

Krav Maga Academy - referencie 4
Martin Gazzo Kňazovický