Techniky Krav Maga

V dnešnom článku by sme vám chceli napísať niečo o technikách Krav Maga. Ako už isto viete, Krav Maga je sebaobranný systém vhodný pre kohokoľvek, s jedinečným logickým prístupom, ľahko zapamätateľný, a to najmä preto, lebo je postavený na prirodzených reakciách a ľahko použiteľný a veľmi efektívny v stresových situáciách. Veľmi podstatnou časťou Krav Maga je ojedinelý proces výučby, dokonale prepracovaná metodológia a rozsiahle spektrum spôsobov tréningu. Cieľom je, aby sa nielen muži, ale aj ženy, deti či starší ľudia naučili efektívne brániť. A tento cieľ sa dá dosiahnuť trénovaním a osvojením si techník Krav Maga.

Techniky Krav Maga zamerané na viaceré zložky

Techniky Krav Maga sú zamerané na viaceré zložky. Policajné, armádne a civilné. Každá jedna z nich vychádza z rovnakých princípov a má rovnaké základy. Rozdiel je v postupoch a technikách pre každú jednu skupinu, pri ktorých sa prihliada k situáciám a hrozbám, ktorým môžu byť konkrétne zložky vystavené. Pre policajné zložky sú uprednostňované techniky, ktorých cieľom je útočníka zneškodniť a spútať. Pre armádu techniky s cieľom útočníka zneškodniť a seba ubrániť. A pre civilistov sú prispôsobené techniky s cieľom vedieť ubrániť seba a svojich blízkych a dostať sa do bezpečnej zóny.

krav maga

Techniky pre civilistov

Na našich tréningoch sa s našimi študentami venujeme technikám zameraným pre civilistov. Kladieme dôraz na každú jednu z nich, a to na každý jeden úder či na obranu. Najprv techniku predvedie inštruktor pomalým spôsobom, následne ju ukáže reálnym – rýchlym spôsobom. Nasleduje predvádzanie techník vo dvojiciach, kde figuruje najprv jeden ako útočník a druhý ako ten, čo sa snaží ubrániť. Potom sa ich úlohy vymenia a ten, čo sa najprv bránil je následne v pozícii útočníka. Takto sa trénuje až pokiaľ si danú techniku študenti poriadne neosvoja.

Techník je nespočetné množstvo, a preto nie je reálne, aby sme vám ozrejmili každú jednu zvlášť. Sú stavané tak, aby ste sa vedeli ubrániť v každej jednej situácii, či už pri útoku nožom, palicou, revolverom, tak pri škrtení, či pokuse o znásilnenie.