Eyal Yanilov – hlavný inštruktor KMG

Eyal Yanilov sa narodil v roku 1959 a výcviku Krav Maga sa venoval už od roku 1974, a to vtedy s jedným z najvýznamnejších inštruktorov Eliom Avikzarom. Neskôr sa venoval štúdiu Krav Maga pod vedením veľmajstra Imiho Lichtenfelda – zakladateľa Krav Magy. Ako jeho pomocník s ním strávil skoro 20 rokov. Je držiteľom najvyššej úrovne Master level 3/Expert level 8, ktorú mu udelil samotný Imi.

Rozširovanie systému Krav Maga po celom svete

Eyal Yanilov je absolventom školy vo Wingate inštitúte pre šport a fyzickú prípravu, kde roky trénoval elitné jednotky a členov antiteroristického komanda. Jeho život zasvätil rozširovaniu systému Krav Maga po svete. Eyal vytvoril učebný plán, ktorý bol postavený na princípoch Krav Maga, bol organizovaný a jedinečný. Vyučoval v rôznych sektoroch, od vojenských jednotiek, policajných zložiek, až po civilistov. Stal sa vedúcim izraelského združenia Krav Maga, kde pomáhal pri vzdelávaní verejnosti o výhodách Krav Maga.

Eyal Yanilov

Zo začiatku pôsobil v tréningovom stredisku, ktoré mu zveril Eli Avikzar a veľakrát zastupoval Imiho Lichtenfelda pri prípravách študentov na testovanie. Jeho prvý kurz organizoval v USA , potom prešiel do Európy, Ázie či Austrálie. Pripravil veľké množstvo inštruktorov po celom svete. Tí najlepší študenti pôsobia ako hlavní inštruktori vo svojich krajinách a pomáhajú Eyalovi v rozširovaní systému Krav Maga všade vo svete.

Po smrti Imiho Lichtenfelda v roku 1998 na seba Eyal Yanilov preberá zodpovednosť za vedenie rozvoja Krav Maga po úplne celom svete. Vzniká Krav Maga Global (KMG) , ktorá má pod sebou vysoko kvalifikovaných inštruktorov, ktorí po celom svete vzdelávajú študentov Krav Maga, organizujú rôzne kurzy a workshopy.

Eyal Yanilov – DVD aj knihy

Eyal vytvoril nielen kompletnú súpravu DVD, kde predvádza rôzne taktiky, techniky a princípy systému Krav Maga. Ale taktiež knihy, ktoré boli písané ešte v spolupráci s Imim Lichtenfeldom v čase, keď ešte žil.
Eyal sa do dnešného dňa aktívne venuje rozvíjaniu systému Krav Maga. Jeho hlavným cieľom je vzdelávanie Krav Maga inštruktorov po celom svete.