Eyal Yanilov – hlavný inštruktor KMG

Eyal Yanilov sa narodil v roku 1959 a výcviku Krav Maga sa venoval už od roku 1974, a to vtedy s jedným z najvýznamnejších inštruktorov Eliom Avikzarom. Neskôr sa venoval štúdiu Krav Maga pod vedením veľmajstra Imiho Lichtenfelda – zakladateľa Krav Magy. Ako jeho pomocník s ním strávil skoro 20 rokov. Je držiteľom najvyššej úrovne Master level 3/Expert level 8, ktorú mu udelil samotný Imi.

Rozširovanie systému Krav Maga po celom svete

Eyal Yanilov je absolventom školy vo Wingate inštitúte pre šport a fyzickú prípravu, kde roky trénoval elitné jednotky a členov antiteroristického komanda. Jeho život zasvätil rozširovaniu systému Krav Maga po svete. Eyal vytvoril učebný plán, ktorý bol postavený na princípoch Krav Maga, bol organizovaný a jedinečný. Vyučoval v rôznych sektoroch, od vojenských jednotiek, policajných zložiek, až po civilistov. Stal sa vedúcim izraelského združenia Krav Maga, kde pomáhal pri vzdelávaní verejnosti o výhodách Krav Maga.

Eyal Yanilov

Zo začiatku pôsobil v tréningovom stredisku, ktoré mu zveril Eli Avikzar a veľakrát zastupoval Imiho Lichtenfelda pri prípravách študentov na testovanie. Jeho prvý kurz organizoval v USA , potom prešiel do Európy, Ázie či Austrálie. Pripravil veľké množstvo inštruktorov po celom svete. Tí najlepší študenti pôsobia ako hlavní inštruktori vo svojich krajinách a pomáhajú Eyalovi v rozširovaní systému Krav Maga všade vo svete.

Po smrti Imiho Lichtenfelda v roku 1998 na seba Eyal Yanilov preberá zodpovednosť za vedenie rozvoja Krav Maga po úplne celom svete. Vzniká Krav Maga Global (KMG) , ktorá má pod sebou vysoko kvalifikovaných inštruktorov, ktorí po celom svete vzdelávajú študentov Krav Maga, organizujú rôzne kurzy a workshopy.

Eyal Yanilov – DVD aj knihy

Eyal vytvoril nielen kompletnú súpravu DVD, kde predvádza rôzne taktiky, techniky a princípy systému Krav Maga. Ale taktiež knihy, ktoré boli písané ešte v spolupráci s Imim Lichtenfeldom v čase, keď ešte žil.
Eyal sa do dnešného dňa aktívne venuje rozvíjaniu systému Krav Maga. Jeho hlavným cieľom je vzdelávanie Krav Maga inštruktorov po celom svete.

Paste your AdWords Remarketing code here