Tlačivá na stiahnutie :

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov 

Potvrdenie o zaplatení dane